คุณสุทธิมน  ฉิมไพโรจน์  ไม่เคยได้เดินออกมาปากซอยด้วยตัวเอง  มาตั้งแต่ตาเริ่มมองไม่เห็น  เคยเดินออกมาปากซอยโดยการเกาะโดยผู้นำทาง 1 ครั้ง  การเดินทางไปทำงาน  ส่วนมากพี่ชายกับหลาน  จะเป็นผู้ไปส่งถึงจุดสแกนนิ้วมือเข้าทำงาน  และไปรับ ส่ง  ปัจจุบัน  มีบริการ Grab car ในวันที่  พี่ชายกับหลานติดธุระ  การใช้ไม้เท้า  ก็ยังไม่ถนัด  แค่ใช้สั้นๆ  ในบ้าน  และที่ทำงาน  วันนี้เราจึงมาเพิ่มทักษะการใช้ไม้เท้า  โดยเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้ โดยการไปกินกาแฟที่ปากซอย  โดยไม่มีผู้นำให้เกาะนำทาง ระยะทางไปกลับประมาณ 700 เมตร หลังจากดื่มกาแฟ  สนทนากันพอสมควร  จึงได้เดินทางกลับมาจากจุดเริ่มต้น  สังเกตคือ เธอมีความมั่นใจมากขึ้น  การก้าวเดินตรงขึ้น  มุมองศาของการเคาะไม้เท้าเคาะไกลขึ้น  สีหน้ายิ้มแย้มมีความสุข