นางสาวสุกัญญา หงส์โต ปัญหาในการดำเนินชีวิต  คือความมั่นใจในการเดินทาง  และการออกไปนอกบ้าน  สาเหตุมาจากผู้พิการเป็นบอดตาใส ลักษณะทางกายภาพเหมือนคนปกติ  และผู้พิการอายที่จะเดินถือไม้เท้า  อุปกรณ์ช่วยในการเดินทาง  เวลาออกไปข้างนอกเคยไปเดินชนคนปกติ  แล้วมีเรื่องหลายครั้ง  ทำให้เกิดความหวาดกลัวการออกจากบ้านลำพัง