วันที่ 24 ตุลาคม 2562

บทความเรื่องมหาวิทยาลัยในฝันสำหรับนักศึกษาตาบอด

          ชื่อนายสุริยา  ชูภิรมย์  ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  สาขา พัฒนาชุมชน ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยในฝันสำหรับนักศึกษาตาบอด กระผมเป็นนักศึกษาที่ได้มาเสียตาไปเมื่ออายุ 10 ปี โดยตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้เรียนต่อ จนได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้เข้าเรียนที่โรงเรียน เรียนรวม2 แห่งด้วยกัน 1. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี  2. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมหาลัยในขวัญของผมนั้นก็คือ มีการเอื้อ ต่อนักศึกษาพิการแบบ กระผมได้เป็นข้อๆดังนี้

1.มี แผ่นทางเท้า สำหรับผู้พิการทางสายตา Blind Block (Braille Block . ไปยังตึกเรียนหรือสถานที่ต่างๆภายในมหาลัย

2.ลิฟต์น่าจะมี อักษร เบลล์ ที่ตัวเลข ไปแต่ละชั้น

3.อยากให้มีรถ รับส่งนักศึกษา ไปยังตึกเรียนหรือสถานที่สำคัญๆภายในมหาลัย

4.ให้มีการสอนเสริมของอาจารย์ภายในวิชาเรียนในวันว่างเพราะนักศึกษาพิการทางด้านการเห็นแบบก็มีน้อยที่จะเข้าในใจในรายวิชาเรียนที่อาจารย์สอนภายในคาบเรียน

5.ให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน เช่นอุปกรณ์การบันทึกเสียง

สิ่งที่ผมเขียนเป็นแค่ความขวัญหรือจิตนาการมิได้พาดพิงหรือจะประสงค์ร้ายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากกระผมมีข้อผิดพลาดประการณ์ใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วย

ลงชื่อ นายสุริยา ชูภิรมย์