โลโก้มูลนิธิฯ

สำนักงานประสานงาน

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เลขที่ 21/13 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 (ซ.อยู่เย็น)

ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-9436651

โทรสาร : 02-9436652

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แผนที่การเดินทาง