ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อโอกาสทางการศึกษา นักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ่อน