4 Copy Medium

 

      ขอขอบคุณ #สมาคมYWCA คณะภริยา/สามีของท่านทูตประจำประเทศไทย มาเยี่ยมโรงเรียนและให้โรงเรียนนำเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากสมาคม และทางสมาคมได้รับโครงการของโรงเรียนไปพิจารณาและจะสนับสนุนต่อไป

      

5 Medium

 

      โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เจริญในหน้าที่การงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

22 Medium