เปิดรับนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ชะอำ   เปิดทำการเรียนการสอน   สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น                        หรือตาบอดพิการซ้ำซ้อน  ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ให้ได้รับการศึกษา  การอบรม  การดูแล  การพัฒนาฟื้นฟู                                          เพื่อให้เกิดทักษะและช่วยเหลือตนเอง

เปิดรับนักเรียนอายุ 4 - 18 ปี

 เพศชาย - หญิง

วิสัยทัศน์

                                 พร้อมจะพัฒนาเด็กตาบอดให้อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเท่าเทียมบุคคลทั่วไป  ไม่เป็นภาระแก่สังคม

ปรัชญาโรงเรียน

                                ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส  เพิ่มพูนความสามารถด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม

เอกลักษณ์

                                ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  มีคุณธรรม

อัตลักษณ์

                                ร่าเริง  แจ่มใส  อัธยาศัยดี  มีคุณธรรม

 

 

 

สนใจสมัครได้ที่ : เลขที่  88  หมู่  4  บ้านห้วยหิน  ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76120 

โทรศัพท์/โทรสาร  032-899 713  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Fan page  Facebook :  โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ