1122

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ตอนต้นประจำปี 2565  ** ระหว่างวันที่ 20-24​ มีนาคม​ 2566**

      มูลนิธิ​ธรรมิก​ชน​เพื่อ​คนตาบอด​ใน​ประเทศไทย​ในพระ​บรม​ราชูปถัมภ์​  จัดโครงการอบรมพัฒนา​ ที่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในความดูแลของมูลนิธิธรรมิกชนฯ ทั้ง 10 โรงเรียนทั่วประเทศ​มาร่วมโครงการ

มูลนิธิ​ธรรมิกชน มีนักเรียนตาบอดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดภายใต้มูลนิธิไปแล้วหลายรุ่น หลายร้อยคน

 แต่สิ่งที่มูลนิธิฯ ปรารถนามิใช่เพียงแค่คนตาบอดมีการศึกษาและสำเร็จการศึกษา แต่หมายถึง คุณภาพของนักเรียน นั่นคือปรารถนาที่จะเห็นนักเรียนเป็นคนดี  มีความประพฤติที่ดี เคารพกฎกติกา เคารพกฎหมาย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ วาจาสุภาพ เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีความกตัญญู​ และเป็นที่รักของทุกคน ปรารถนาที่จะเห็น นักเรียนเป็นคนเก่ง อ่านเขียนได้คล่อง ใช้เทคโนโลยีได้ดี คิดคำณวนวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ด้วยเหตุผล แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ อดทนเข้มแข็ง เพียรพยายาม และมีทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน

View the embedded image gallery online at:
http://cfbt.or.th/ca/index.php/press-releases/148-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-2565#sigProId9bab369afa