0

 

      เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นำเสนอผลงานนักเรียน ผลงานสื่อนวัตกรรม และผลงานวิชาการ เปิดบ้านศรีสังวาลย์ ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเปิดบ้านศรีสังวาลย์ โรงเรียนสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

1