126547

S 33996816

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารรวมใจสามัคคี 2566 “ ร่วมสมทบทุนกองผ้าป่า กองละ 1,000 บาทได้ที่

บัญชี ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชีมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย เลขที่บัญชี 717-033-051-2

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวตลอดไปด้วยเทอญ