บริจาคทุนการศึกษา   นายอำเภอชะอำ  พร้อมกำนันตำบลดอนขุนห้วย   สร้างรอยยิ้ม สร้างโอกาสให้น้องตาบอดพิการซ้อนมีจิตศรัทธาบริจาคทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ โดยมีนางสาวพรทิพย์  เกียรตินฤมล ผู้อำนวยการสำนักงาน  ให้การต้อนรับและรับมอบ