กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ ชายหาดชะอำ 25  กุมภาพันธ์ 2562