การแสดงดนตรีสดนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนบนเวทีกลาง

งานพระนครคีรี-เมืองเพชร  ครั้งที่  33

ประจำปี 2562  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562