รายการรับบริจาค

รายละเอียดและช่องทางการบริจาค

ท่านสามารถเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนเหล่านี้ได้ โดย บริจาคทุนทรัพย์ บริจาคสิ่งของ เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร แวะเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ

          *การบริจาคทุนทรัพย์

               ธนาณัติสั่งจ่าย มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

               เช็คสั่งจ่ายในนาม มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

               โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

                    ธนาคารกรุงเทพ  สาขารามอินทรา    

                         บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี    187-3-08345-3

                         บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี    187-0-50438-6

                    ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา    

                         บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี     060-6-02568-5

                         บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี     060-1-10245-2

                    ธนาคารกสิกรไทย สาขารามอินทรา    

                          บัญชีออมทรัพย์         เลขที่บัญชี     088-2-89463-0

                    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามอินทรา    

                          บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี     076-3-03660-9

                          บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี     076-2-60628-1

ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

(เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์สำเนาใบโอน พร้อมชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาคมาที่ 02-943-6235 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป)

 

          *บริจาคสิ่งของ

               - อาหารสด

               - ผลไม้ตามฤดูกาล

               - สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (ของที่ขาดแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกัน)

 

          *เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

               - มื้อเช้า (เวลา 07.00 น.) 1,000 บาท 

               - มื้อกลางวัน (เวลา 11.30 น.) 2,000 บาท

               - มื้อเย็น (เวลา 16.30 น.) 2,000 บาท

               - และอาหารว่าง (เวลา 16.30 น.) เจ้าภาพต้องนำมาเอง แนะนำเป็นผลไม้ตามฤดูกาล

หมายเหตุ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารต้องมีการจองคิวล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

 

*** หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์ ***

โทร 02-510-3625 ,02-510-4895 โทรสาร 02-943-6235 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.