ท่านสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างไร

     * บริจาคทุนทรัพย์

     * บริจาคสิ่งของ

     * เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

 

การบริจาคทุนทรัพย์

      ธนาณัติสั่งจ่าย "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

     เช็คสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

     โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

ธนาคารกรุงเทพ สาขารามอินทรา

     บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี    187-3-08345-3

     บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี    187-0-50438-6

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา

     บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี    060-6-02568-5

     บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี    060-1-10245-2

ธนาคารกสิกรไทย สาขารามอินทรา

     บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี    088-2-89463-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามอินทรา

     บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี    076-3-03660-9

     บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี    076-2-60628-1

(เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์สำเนาใบโอน พร้อมชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาคมาที่ LINE ID : @cfbt.bkk หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป)

 

บริจาคสิ่งของ

     อาหารสด

     ผลไม้ตามฤดูกาล

     สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

     สิ่งของที่ต้องการช่วงนี้ แพมเพิสไซส์ 2XL - 3XL, ถุงมือยางไซส์ S - M, ถุงขยะดำ ขนาด 30x40, 36x45, ผงซักฟอก, สเปรย์ฉีดยุง, สเปรย์ปรับอากาศ

เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

     * มื้อเช้า             2,000.-     เวลา 07.30น.

     * มื้อกลางวัน      3,000.-     เวลา 11.30น.

     * มื้อเย็น            3,000.-      เวลา 16.30น.

     * อาหารว่างบ่ายสองโมงครึ่ง (เจ้าภาพต้องนำมาเอง)

หมายเหตุ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารต้องมีการจองคิวล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

*** หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์ ***

โทร 02-510-3625 ,02-510-4895 โทรสาร 02-943-6235

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LINE ID : @cfbt.bkk