ท่านสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างไร

     * บริจาคทุนทรัพย์

     * บริจาคสิ่งของ

     * เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

     * แวะเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ

การบริจาคทุนทรัพย์

     ธนาณัติสั่งจ่าย "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

     เช็คสั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

     โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย"

ธนาคารกรุงเทพ สาขารามอินทรา

     บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี 187-3-08345-3

ธนาคารกรุงไทย สาขารามอินทรา

     บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี 060-6-02568-5

ธนาคารกสิกรไทย สาขารามอินทรา

     บัญชีออมทรัพย์          เลขที่บัญชี 088-2-89463-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามอินทรา

     บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่บัญชี 076-3-03660-9

(เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟ็กซ์สำเนาใบโอน พร้อมชื่อ ที่อยู่ของผู้บริจาคมาที่ 02-943-6235 หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป)

บริจาคสิ่งของ

     อาหารสด

     ผลไม้ตามฤดูกาล

     สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

     สิ่งของที่ต้องการช่วงนี้ โลชั่น, สบู่เหลว, น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล, ปลากระป๋อง, น้ำยาบ้วนปาก

เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

     * มื้อเช้า

     * มื้อกลางวัน

     * มื้อเย็น

     * และอาหารว่างบ่ายสองโมงครึ่ง

หมายเหตุ การเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารต้องมีการจองคิวล่วงหน้า ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่

ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง

*** หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามเบอร์ ***

โทร 02-510-3625 ,02-510-4895 โทรสาร 02-943-6235

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.