ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงแรมแกรนด์ ไชน่า ร่วมกับ พยากรณ์เพลส โดย อ.คมชนก พรนภดล ได้จัดงาน "พยากรณ์การกุศล ปีที่ 15" เพื่อการระดมทุนช่วยเหลือน้องๆ ตาบอดและจาบอดพิการซ้อนในมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 251,598 บาท 
          ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา