วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 คุณทัศนีย์ รัตนะ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ร่วมงานฟุตบอลการกุศล ณ สนามฟุตบอลซอยแบริ่ง 
          ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทีมฟุตบอลโตโต้ ไตตั้น ทีมการบินไทย และคณะผู้จัดงานที่ได้จัดงานการแข่งขันฟุตบอลการกุศลมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการระดมทุนช่วยเหลืองานฟื้นฟูพัฒนานักเรียนตาบอดพิการซ้อน ในการจัดงานครั้งนี้ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 89,500 บาท