ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ออกค้นหานักเรียนตาบอดพิการซ้อนในเขตพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดฉะเชิงเทรา นักเรียนที่ค้นพบจะเข้ารับการศึกษาและพัฒนาฟื้นฟู ในปีการศึกษา 2561