ในวันที่ 26 เมษายน 2561 "บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)" โดยคุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเช็คเงินสดจำนวน 203,900 บาท โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทางมูลนิธิขอขอบพระคุณในความเมตตา และความห่วงใยที่มีต่อคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง

รูปรับมอบเช็คบริจาค