ขอขอบพระคุณ คุณแอน อังควิภา เป็นอย่างยิ่งที่ได้พาคณะครูและนักเรียน เที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 7 และ 9 มีนาคม 2561