ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหใหว ให้กับครูและบุคลากร ให้มีความรู และทักษะในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ ห้องประชุม ประหยัด ภูหนองโอง ดรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา