ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นำนักเรียนทัศนศึกษาที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีวิทยุ Happy Time 93.5 ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณเทวี แย้มสรวน และคณะ ที่ได้มอบโอกาสและประสบการณ์ชีวิตดีๆที่หาไม่ได้ในห้องเรียนให้แก่นักเรียนตาบอดพิการซ้อนในครั้งนี้

เด็กๆ กำลังขึ้นรถเพื่อเดินทาง