วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขอขอบพระคุณ คณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคทุนทรัพย์


          ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา