วันที่ 21 มีนาคม 2566 ขอขอบพระคุณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และทุนทรัพย์ รวมถึง ร่วมเป็นจิตอาสา ตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้ ภายในสนามโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เพื่อให้เกิดความสวยงาม

 

          ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา