วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบพระคุณ บริษัท ซุปเปอร์ บลูลิซ จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค และทุนทรัพย์

 

          ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา