วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอขอบพระคุณ บริษัท ครีม คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค และทุนทรัพย์ ให้กับทางโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

 

          ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา