วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ขอขอบพระคุณ ธนาคารซิตี้แบงค์ ที่ได้แบ่งปัน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค

 

     ณ โอกาสนี้ ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง คิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา