Bootstrap Example

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2521 ก่อตั้งขึ้นโดยดร.ประหยัด ภูหนองโอง(ครูตาบอด) เปิดทำการสอน ณ บ้านเช่าครึ่งหลังในซอยธารทิพย์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2521 มีเด็กตาบอด 13 คน ด้วยเงินบริจาคก้อนแรก 10,000 บาท จากนางโรสลิม ชาวสิงคโปร์ และเตียง จำนวน 12 หลัง จากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 มีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการเริ่มต้นขึ้น โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น มิชชั่นนารี่ชาวอเมริกาและแคนาดาได้...อ่านต่อ

  1. ข่าวสารสำนักงานมูลนิธิฯ
IMAGE กิจกรรมวิพากย์หลักสูตร ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 17 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมที่ 3 วิพากย์หลักสูตร          ... อ่านต่อ...
IMAGE คำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
วันพุธ, 11 ตุลาคม 2560
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   Credit อ่านต่อ...
IMAGE คอนเสิร์ตเพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น
วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560
เรียน ผู้มีจิตศรัทธา                 ตามที่สถาบันพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร... อ่านต่อ...
IMAGE ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560
                           ภาพสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น วันที่ 31 กรกฎาคม 2560... อ่านต่อ...
  1. ข่าวสารจากสำนักงานสาขา
next
prev
  1. กิจกรรม การดำเนินงาน
  1. วีดีโอกิจกรรม
  1. facebook